Gregor Kopriva predstavnik Monete AD in AG d.d. prevzemnikov Plama-pur za STA posredno priznal, da je zavajal črnogorskega regulatorja KHOV

NatisniNatisni
G. Gregor Kopriva je v odzivu na petkovo pisanje črnogorskega portala Vijesti včeraj STA-ju izjavil: »Prevzem družbe Plama-Pur je morda celo najboljša naložba sklada Moneta, zato 6,7 milijona evrov, kolikor je sklad namenil za prevzem, niso prisvojena«.
 
Njegova druga dvomljiva izjava glede denarnih sredstev - ki po njegovih besedah torej niso "prisvojena", ampak investirana - pa je: “Sredstva, ki jih je Moneta namenila za nakup delnic Plame-Pur - 6,7 milijonov evrov in obveznice, so daleč bolje investirana kot v katerekoli druge vrednostne papirje iz portfelja sklada".
 
Ljubljana, 08.01.2012

 
ALI JE g. GREGOR KOPRIVA ZAVAJAL ČRNOGORSKEGA REGULATORJA - KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE s kratico KHOV?
 
Gospod Kopriva pravi, da sta o tem tako delničarski sporazum, kot prospekt za prevzem nedvoumna: »Če Moneta zagotovi vsa sredstva za prevzem, bo pridobila vse odkupljene delnice.« KHOV je proti Moneti sprožil postopek - naložil ji je, da mora razdreti delničarski sporazum, ki ga je novembra lani podpisala z družbami AG, Plasta in Termoplasti-Plama ter prekine postopek ponudbe za prevzem, ki pa ga Moneta po Koprivovih besedah »izpodbija na upravnem sodišču«.
 
DELNIČARJI PLAMA-PUR IN ZAINTERESIRANA SLOVENSKA JAVNOST O POSTOPKIH ČRNOGORSKEGA REGULATORJA ZOPER MONETO AD OBVEŠČENI LE PREK MEDIJEV
 
Poglejmo dejstva, ki kažejo, da g. Gregor Kopriva več kot očitno zavaja delničarje Plama-pur in zainteresirano slovensko javnost:
 
  • Niti družba AG, d.d., katerega večinski lastnik je Moneta AD, niti Moneta AD nista obvestila zainteresirane slovenske javnosti in delničarjev družbe Plama-pur o odločbi črnogorskega regulatorja (KHOV), ki jim je naložil prekinitev delničarskega sporazuma, prenehanje prevzemnih aktivnosti glede Plama-pur in naložil postopek vrnitve denarja iz Slovenije v Črno goro.
  • Med izvedbo neposrednega nadzora črnogorskega regulatorja, ter vpogledom v Delničarski sporazum MON-PLA/POPG z dne 18.11.2011 (v nadaljevanju: Sporazum), je Komisija črnogorskega regulatorja ugotovila, da je Družba v imenu in za račun Sklada Moneta d.d. Podgorica sklenila delničarski sporazum, dne 18.11.2011 s Plasta d.o.o, ki sta mu pristopila AG d.d. in Termoplasti-Plama d.o.o. Na tem mestu nikakor ne smemo spregledati bistvenega:  KHOV je v Zapisniku o izvedbi neposrednega nadzora zapisal ugotovitev, da je izvršni direktor Družbe Gregor Kopriva izjavil,  da bo vsaka pogodbena stranka oziroma vsaka podpisnica (4) kupila sorazmerno število delnic emitenta, ki se bodo pojavile v postopku prevzema.  
  • Točnost zgoraj navedene trditve KHOV potrjuje tudi Prospekt za prevzem. V Prospektu je na VII. strani med drugim nedvoumno zapisano: Pri tem je določeno, da bodo pridobljene delnice POPG v postopku prevzema ciljne družbe v celotialocirane družbi FZU Moneta (ki v celoti zagotavlja deponiranje denarnih sredstev (oz. ustreznogarancijo) in nadomestnih vrednostnih papirjev). FZU Moneta se nato zavezuje, da bo družbi Plastad.o.o. v roku 6 mesecev po zaključku prevzema prodala toliko delnic ciljne družbe, da bosta obestranki delničarskega sporazuma imeli enako število delnic ciljne družbe, ob tem da so delnice lahkoalocirane tudi na preostale prevzemnike, ob ohranjanju navedenega razmerja.«
G. GREGOR KOPRIVA IN DRUGI PREVZEMNIKI ŠE NISO ODGOVORILI, KDO IN NA KAKŠEN NAČIN BO PLAČAL DELNICE 439 DELNIČARJEM, KI SO SPREJELI PREVZEMNO PONUDBO
 

 

 

Ker je g. Gregor Kopriva črnogorskega regulatorja KHOV med drugim obvestil o tem, da je Factor banki, Tivolska c.48. 1000 Ljubljana, poslal zahtevo za razdrtje Pogodbe o odprtju in vodenju finančnih instrumentov številka 64268 z dne 29.11.2011, in Alti Invest, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana zahtevo za razdrtje Pogodbe o izdaji garancije št. GD-9292/11 z dne 25.11.2011, so se na Društvo MDS obrnili delničarji, ki so ponudbo sprejeli in se sedaj upravičeno sprašujejo, kdo in na kakšen način bo v tem primeru plačal prevzete delnice Plama-pur. Iz povedanega namreč izhaja, da obveznic ne bo, pod vprašajem pa je tudi ostala kupnina.
 
PREVZEMNIKI »MODRO MOLČIJO OD 30. DECEMBRA 2011 DALJE«
 
Društvo MDS je 30. decembra 2011 v imenu delničarjev, ki so sprejeli prevzemno ponudbo preko medijev in po e-pošti javno pozvalo vse preostale tri prevzemnike AG, družba za investicije d.d. PLASTA d.o.o. Šentrupert in TERMOPLASTI-PLAMA, d.o.o. , da javno preko SEONETA sporočijo kdo in kdaj bo plačal prevzete delnice 479 delničarjev, ter na kakšen način bo to izvedeno, saj je družba Moneta AD, Podgorica očitno preklicala vsa finančna zavarovanja za izvedbo posla.  
 
Zato se logično postavljalo vprašanje ali bodo vsi 479 delničarji, ki so sprejeli ponudbo prejeli samo 15 EUR v gotovini na delnico, saj obveznic očitno ne bo, ali pa bodo namesto obveznic vseeno dodatno poplačani 2 EUR v gotovini? Prav tako smo zastavili vprašanje,  če bodo prevzemniki vseeno delničarji plačali 15 EUR v gotovini in 2 EUR v obveznicah, naj javno v tem obvestilu, ki naj bo posredovano preko sistema SEONET ljubljanske borze tudi navedejo kdo je morebitni izdajatelj novih obveznic in kdo garantira za te obveznice z bančno garancijo in kdo in kdaj je to bančno garancijo izdal?
 
Kljub temu, da so navedena vprašanja na e-mail dobili vsi prevzemniki posredno preko e-maila AG, d.d., pa tudi črnogorska Moneta AD, vse do danes 08. januarja 2012, odgovorov na vprašanja niso podali.
 
ALI BO MONETA AD NAJKASNEJE PO 6 MESECIH VRNILA 3,83 MIO EUR, KI GA BO DOBILA OD OSTALIH 3 PREVZEMNIKOV, NA RAČUN DRUŽBE MONETE AD V ČRNO GORO?
 
Če so navedbe g. Gregorja Koprive, podane črnogorskemu regulatorju v postopku nadzora, kot tudi dejstva iz prevzemnega prospekta o kasnejši razdelitvi delnic na 2 oz 4 enake dele resnične in točne, se sedaj delničarji Monete AD upravičeno sprašujejo, ali bo Moneta AD po prejemu morebitne kupnine za delnice Plama-pur s strani Plaste d.o.o. in Termoplaste Plame d.o.o. ter AG, d.d., razliko finančnih sredstev med 6,7 mio EUR in kupnino za 25 % delež Plame-Pur, v višini 3,83 mio EUR vrnila na račun Monete AD v Črni Gori.
 
MONETA AD RABI LE 2.867.450 EUR za 25 % delež v PLAMA-PUR
 
Preprost matematični izračun pokaže, da Moneta AD za lasten 25 % delež (oz. 171.700 delnic Plame-pur, če bi odkupili prevzemniki vseh 686.798 delnice družbe po 17 EUR) potrebuje le 2.918.900,00 EUR. Ob upoštevanju, da lastnih delnic verjetno ne bodo odkupili, za 168.674 delnic po 17 EUR pa potrebuje le 2.867.450,00 EUR.
 
KAKO BO AG d.d. PLAČAL KUPNINO?
 
Glede na dejstvo, da je Moneta AD v prevzemu nastopala tudi z družbo AG, d.d. se upravičeno sprašujemo, kako bo le-ta plačala 2.867.450 EUR za prevzem 25 % deleža Plama-pur. V tem poslu namreč razen namere in podpisa prevzemne ponudbe niso z ničemer garantirali za prevzem delnic, kajti vse to je zagotovila družba MONETA AD oz njen FZU Moneta.
 
ČRNOGORSKI VLAGATELJI SE UPRAVIČENO BOJIJO NAJMANJ ZA 3,83 MIO EUR
 
V primeru, da AG, d.d. nima denarja za prevzem, bo MONETA AD kot njen 57,35 % lastnik verjetno zahtevala dokapitalizacijo AG, d.d. v višini najmanj 90 % z izdajo novih delnic. Moneta AD bo verjetno dokapitalizacijo plačala kar z morebitno prejeto kupnino za delnice Plama-Pur od Plaste d.o.o. oz Termolaste Plame d.o.o. Na ta način bi lahko Moneta AD v AG, d.d. povečala svoj lastniški delež na več kot 77,55 %, če bo le ona vplačala nove delnice. V tem primeru bi si lahko delničarji Monete AD v Črni gori preprosto »obrisali pod nosom« za 2,83 mio EUR in si lahko le »teoretično obetali vračilo« nekaj manj kot 1 mio EUR.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.