Gordan Šibić - vodja OMD PETROL IN ISTRABENZ

NatisniNatisni

Gordan Šibić je mali delničar in vlagatelj v številnih podjetjih, strokovnjak s področja investicijskih financ in računovodstva, ter starosta borcev za pravice malih delničarjev.

Že v daljnem letu 2001, ko v Republiki Sloveniji še ni bilo organizacije, ki bi se sistematično ukvarjala z zaščito malih delničarjev je z serijo tožb nastopil proti velikim delničarjem BTC.

Bil je prvi, ki se je leta 2001 uprl prvi zlorabi instituta lastnih delnic, ki je omogočila netransparenten prevzem družbe BTC, d.d.. Njegovo zasebno podjetje Fi_com d.o.o., ki je po sedmih letih pravdanja (januarja 2008) vendarle dosegel, da je višje sodišče v Ljubljani s pravnomočnim sklepom odločilo, da je bil skupščinski sklep BTC, d.d., iz leta 2001 o umiku lastnih delnic ničen, o drugih skupščinskih sklepih, to je umiku BTC, d.d., z ljubljanske borze, spremembah in dopolnitvah statuta BTC in takratni izvolitvi novih članov nadzornega sveta, pa bi moralo vnovič odločati sodišče prve stopnje. Ker sodni mlini meljejo počasi in ker je družba BTC sprejela mediacijo Društva MDS, se je aprila 2010 izvensodno poravnal z BTC d.d.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.