Društvo MDS poziva k preložitvi jutrišnje ustanovne seje NS Mercatorja vsaj za 7 dni

NatisniNatisni

Rajko Stanković - predsednik Društva MDS poziva novoizvoljene člane nadzornega sveta PS Mercator, da prvo sejo prestavijo in rešijo nekaj predhodnih vprašanj, ki so povezana z novoizvoljenim članom g. Zdenkom Podlesnikom, sicer predsednikom NS Finetol, d.d.

Drugi, prav tako nezanemarljiv razlog pa je tudi dejstvo, da je Društvo MDS v torek 03.04.2012 vložilo in v petek 06.04.2012 dopolnilo izpodbojno tožbo, s katero zahteva ničnost oz. razveljavitev skupščinskega sklepa o razrešitvi sedanjega NS in imenovanju novih članov NS. V petek 06.04.2011 pa je Društvo MDS vložilo tudi zahtevo za začasno prekinitev vpisa novih nadzornikov, zaradi rešitve predhodnega vprašanja iz izpodbojne tožbe. 

 

Ljubljana, 09. april 2012


 

Zdenko Podlesnik naj odstopi ali vsaj zamrzne članstvo v NS Mercator

Ker o Finetolu ne delničarji ne zainteresirana javnost nimajo več finančnih podatkov od 01.08.2011 dalje, ko so na skupščini delničarjev umaknili delnice Finetola z organiziranega trga, je ključnega pomena, da to izvemo še pred sejo NS Mercatorja v novi sestavi. V javnosti se je večkrat špekuliralo, da je osnovni kapital Finetola negativen in je družba na robu stečaja, kar pod velik vprašaj daje tudi nadaljnje morebitne posledice zaradi članstva g. Zdenka Podlesnika v NS Mercator.

Glede na dejstvo, da nam niso znani »skrbno varovani finančni podatki o Finetolu« in morebitni dogovori z bankami upnicami, obstaja velika verjetnost, da je le-ta že morda insolventen. Tako je samo še vprašanje časa, kdaj bo to priznal in sporočil, ali so mu banke sploh pripravljene reprogramirati zapadle dolgove ali pristati na kakršnokoli prisilno poravnavo. Zato pozivamo, naj Zdenko Podlesnik do javne objave finančnega stanja Finetola zamrzne svoje članstvo v NS Mercator, sicer bi se lahko PS Mercator znašel v hudih težavah pri javnih naročilih v prihodnjih dveh letih, prav zaradi novele Zakona o javnem naročanju.

Novela Zakona o javnem naročanju, ki je bila sprejeta lani marca, med drugim vsebuje določilo, da mora naročnik iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata oz. ponudnika, ki ima v poslovodstvu nekoga, ki je bil »kadar koli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja nadzornik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja«.

 

Vložena izpodbojna tožba in zahteva za začasno zadržanje vpisa novih nadzornikov

V petek 06.04.2012 je bila dopolnjena že vložena izpodbojna tožba z dne 03.04.2012, ob vlaganju zahteve za začasno zadržanje vpisa novih nadzornikov PS Mercator, pa v petek 06.04.2012 le-ti še niso bili vpisani v ustrezne registre. Prav lahko se zgodi, da bo registrsko sodišče zadržalo vpis novih članov NS zaradi rešitve predhodnega vprašanja na podlagi postopka, ki ga je sprožilo Društvo MDS z izpodbojno tožbo. Obstaja kar nekaj primerov, kjer je registrsko sodišče sledilo predlogu za začasno zaustavitev postopka registracije, kako bo ravnalo tokrat pa je nehvaležno napovedati.

 

Kdaj in kaj bo odločil UVK?

Društvo MDS prav tako pričakuje od UVK, da bo v tem tednu podal svoje mnenje glede dogajanja pred in na sami skupščini delničarjev PS Mercator. Pri tem Rajko Stanković, kot predsednik Društva MDS javno poziva direktorja UVK g. Damjana Matičiča, naj njegov urad odloči kakorkoli že meni da je prav in skladno z zakonodajo, saj zavlačevanje postopka nikomur ne koristi.

 

Kaj o skupščini PS Mercator meni ATVP?

Društvo MDS je v torek, 03.04.2012 na ATVP naslovilo prošnjo za proučitev dogajanja na skupščini PS Mercator, d.d., tudi v smislu morebitne kršitve prevzemne zakonodaje. Odgovor pričakujemo v teh dneh.

 

Seja NS Mercatorja naj se prestavi vsaj za en teden

Iz vsega navedenega Rajko Stanković - predsednik Društva MDS meni, da bi bilo modro prestaviti ustanovno sejo NS Mercatorja vsaj za en teden. V vmesnem času naj se poskušajo rešiti vsa predhodna vprašanja glede morebitnega konflikta g. Zdenka Podlesnika. Morebiti bodo v tem času tudi znane že prve odločitve UVK in ATVP, kakor tudi  stališče registrskega sodišča do zahteve za zadržanje vpisov novih nadzornikov. Ta poziv je bil poslan poleg javnosti tudi Upravi PS Mercator, Upravi PS Laško, Upravi Unicredit Banke Slovenije ter g. Zdenku Podlesniku na Finetol in NFD1.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.