Delničarji ZRMK potrdili vse predlagane sklepe Upravnega odbora

NatisniNatisni

Na današnji 18. skupščini družbe ZRMK, d.d. so delničarji potrdili vse predlagane sklepe, ki jih je predlagal Upravi odbor družbe. Delničarji bodo v 120 dneh po skupščini prejeli dividendo v višini 0,29 EUR bruto na posamezno delnico. Upravni odbor je skoraj soglasno prejel razrešnico za delo v letu 2014, namesto pogojnega Boruta Gostiča pa so v Upravni odbor delničarji imenovali dr. Sama Gostiča. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) sta na skupščini zastopala 5,28 % osnovnega kapitala družbe, kar je predstavljalo kar 8,2 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 27. avgust 2015


 

Stabilno poslovanje ZRMK v letu 2014

Po besedah predsednika Upravnega odbora mag. Boštjana Kralja je poslovanje družbe ZRMK v letu 2014 bilo stabilno. Družba je ustvarila dobrih 196 tisoč EUR dobička, kar so podobni okviri kot ustvarjeni dobički v preteklih letih. Poslovanje je zaznamovano z vsesplošnim položajem gradbenega sektorja v Sloveniji, na katerega ZRMK ne mora vplivati.

 

Spremembe statuta in imenovanje revizorja

Delničarji so soglasno potrdili tako predlagane spremembe statuta, kakor tudi revizorja za poslovno leto 2015 in sicer družbo KPMG Slovenija, d.o.o.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.