Delničarji Žita soglasno potrdili vse predlagane sklepe

NatisniNatisni

Delničarji družbe Žito, d.d. so na današnji 22. redni skupščini, ki je bila sklicana na zahtevo Podravke, d.d., soglasno sprejeli vse predlagane sklepe. Tako so bile sprejete spremembe statuta družba, imenovan je bil nov revizor, hkrati pa so bili izvoljeni novi člani nadzornega sveta, potem ko so obstoječi člani NS podali odstopne izjave z dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) sta na skupščini zastopala 5,99 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 18. november 2015


 

Imenovani novi člani NS

Potem ko so obstoječi člani NS podali odstopne izjave z dnem prve skupščine po izvedbi prodaje večinskega paketa družbi Podravka, d.d., o čemer je bila javnost obveščena na Seonetu že dne 21.04.2015, so delničarji danes soglasno potrdili vse štiri predlagane kandidate. Novi člani NS so tako postali Miroslav Klepač, Peter Vlaić, Ivan Galović in Rajko Stanković. Slednji je funkcijo člana NS opravljal tudi do sedaj, med tem ko preostali trije člani NS prihajajo iz vrst Podravke, d.d.

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.