Delničarji Žita soglasno podprli sklep o iztisnitvi in umik iz borze

NatisniNatisni

Delničarji družbe Žito, d.d., so na poslednji skupščini, na kateri sta bila poleg predstavnikov Podravke prisotna le še pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), ki sta zastopala male delničarje preko pooblastil, soglasno potrdili tako sklep o iztistnitvi preostalih malih delničarjev, ki imajo skupno v lasti manj kot 4 % kapitala družbe in pa umik delnic Žita z borze.

Zanimivo je, da se dežurni samooklicani 'varuh delničarjev,' mag. Kristjan Verbič (predsednik Zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev), ni uspel udeležiti že zadnjih dveh skupščin, seveda pa se na skupščino prijavlja s svojo lastno 1 delnico, v svojih sporočilih pa se vedno znova naslavlja kot predstavnik malih delničarjev. S svojim zastopanjem malih delničarjev se je med drugim 'proaktivno izkazal' tudi kot član Nadzornega sveta (NS) v Premogovniku Velenje (delnica je iz 40 EUR padla na vsega 1 EUR, uprava, ki jo je mag. Verbič nadziral pa je v kazenskih in odškodninskih postopkih), seveda pa ne gre pozabiti njegove vloge kot pooblaščenca delničarjev Perutnine Ptuj, s pooblastili, ki jih je Zavodu VZMD financirala uprava Perutnine Ptuj… (in še bi lahko naštevali).

 

Ljubljana, 20. januar 2016


 

Delničarji bodo ob iztisnitvi prejeli 180,10 EUR denarne odpravnine – delnice se umikajo z borze

Skladno s potrjenim sklepo skupščine bodo delničarji po vpisu sklepa v sodni register prejeli 180,10 EUR denarne odpravnine, delničarje pa lahko podatke za nakazilo sporočijo neposredno Podravki, bodo pa o tem obveščeni tudi po pošti.

Po iztisnitvi bodo delnice Žita (oznaka ZTOG) tudi umaknjene z borze, kar je seveda logično, ob upoštevanju da bo edini delničar družbe ostala hrvaška Podravka.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.