Delničarji potrdili redno likvidacijo družbe Vipe Holding, d.d.

NatisniNatisni

Danes je v Ajdovščini potekala 12. skupščina družbe Vipa Holding, d.d., ki je obravnavala zgolj eno točko dnevnega reda in sicer začetek postopka redne likvidacije družbe. Primarni razlog za to je enormen padec vrednosti delnice družbe Abanke Vipa, d.d., v kateri ima Vipa Holding tako rekoč svojo največjo naložbo, poleg naložbe v družbi Mlinotest, d.d. Pooblaščenca Društva MDS, Rajko Stanković in Grega Tekavec, ki sta zastopala preko 40.000 glasov, sta s strani delničarjev prejela skoraj soglasno navodilo, da se likvidacijo družbe podpre.

 

Ajdovščina, 6. november 2012

Likvidacija z namenom zniževanja stroškov

Direktor družbe Vipa Holding, Miran Gombač je pred glasovanjem pojasnil, da se je družba znašala v izredno zaostreni situaciji, v katero jo je dokončno potisnil katastrofalen padec vrednosti delnice Abanke. Miran Gombač, ki je bil danes s sklepom o pričetku likvidacije imenovan tudi za likvidacijskega upravitelja je tudi dodal, da je namen postopka likvidacije izključna minimizacija stroškov poslovanje ter poplačilo obveznosti do bank.

Ob uspešnem poplačilu dolgov lahko delničarji namreč sprejmejo, da se bodisi odproda ostalo premoženje družbe bodisi da družba preide nazaj v normalno poslovanje. Skupščina družbe je sklep sprejela z več kot 99 % večino oddanih glasov oziroma z 80,23 % večino glede na celotni kapital družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.