Delničarji Aerodroma z višjo dividendo in novim nadzorni svetom

NatisniNatisni

Delničarji družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. so na današnji 17. skupščini potrdili delitev dobička, razrešnico Upravi in nadzornemu svetu (NS), revizorja za leto 2013, ter imenovali nov nadzorni svet, saj staremu v začetku julija 2013 poteče mandat. Odločanje o investiciji v nov terminal je Uprava umaknila z dnevnega reda in bo slednje odločanje predmet naknadne skupščine. Društvo Mali delničarji Slovenije je na skupščini zastopalo preko 25 % glasovalnih pravic in hkrati uspelo tudi s predlogom za nadzorni svet.

 

Brnik, 06. junij 2013


 

Ves dobiček med delničarje

Družba bo skladno z nasprotnim predlogom SOD-a, razdelila tako rekoč ves dobiček, kar pomeni da bodo delničarji prejeli 0,63 EUR bruto na delnico, Republika Slovenija pa bo kot imetnica prednostnih delnic prejela 0,74 EUR dividende. Dividende bodo izplačane v 90 dneh.

V druge rezerve je bilo razporejenih le 10.000 EUR od sicer nekaj manj kot 2,6 milijona EUR dobička.

Za ogled TV prispevka novinarja Florjana Zupana iz oddaje Dnevnik TV SLO1 z dne 06.06.2013 pritisnite TUKAJ. 

Nov nadzorni svet - predstavnik malih delničarjev, Peter Marn, izvoljen v NS

Društvo MDS je pri točki o NS podalo nasprotni predlog, med kandidati za NS pa je bil izvoljen tudi predstavnik malih delničarjev, Peter Marn, sicer upokojenec in magister prava ter vodja odbora malih delničarjev Aerodroma Ljubljana in Adrie Airways pri Društvu MDS.

Poleg Petra Marna so bili v NS imenovani tudi predstavniki delničarjev, Peter Grašek, Milan Perović in Nina Mauhler.

Peter Marn, upokojenec, po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik (gospodarno pravna usmeritev), magister pravnih znanosti. V preteklosti je opravljal funkcije Pomočnika direktorja in člana uprave Aerodroma Ljubljana, d. d., direktorja Republiške uprave za zračni promet, namestnika predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze in svetovalca glavnega direktorja za pravno in ekonomsko področje v družbi Adria Airways d. d.

Peter Grašek je univerzitetni diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani). Opravljal je vrsto vodilnih funkcij, med drugim predsednik uprave Adria Airways, d.d., predsednik uprave Telekom Slovenije, d.d., predsednik uprave Deloitte & Touche d.o.o., Slovenija. Nazadnje pa je bil zaposlen kot namestnik glavnega izvršnega direktorja v šestčlanskem upravnem odboru KD Group, d.d.

Milan Perović, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, trenutno zaposlen kot direktor družbe Parmis, d.o.o. V preteklosti je opravljal funkcije člana poslovodstva v družbi Slovenske železnice, d.o.o., namestnika direktorja v družbi ECS, d.o.o. in vodje finančne službe v družbi Kompas Turizem, d. d.

Nina Mauhler, po izobrazbi magistrica ekonomije, zaposlena kot direktorica podjetja Lesna Jelka, direktorica nabave Lesna TIP. V preteklosti je opravljala funkcije generalne direktorice direktorata za železnice in žičnice na Ministrstvu za promet RS, pomočnice direktorja za področje nabave na Slovenskih železnicah, kontrolorke v družbi Lek, d.d., direktorice komerciale v družbi Stroji, d.o.o., vodje prodaje za nemški trg v družbi Prevent, d.d.

Predstavnika SOD-a in KAD-a sta sicer na sprejeti sklep napovedala možnost vlaganja izpodbojnih tožb, čeprav skladno z odločbo ATVP, delničarji; Zavarovalnica Triglav, d.d., Luka Koper, d.d., SOD, KAD in Republika Slovenija niso imeli glasovalnih pravic.

Glede na odvzem glasovalnih pravic je bilo na skupščini prisotnih le 542.133 delnic od skupaj 1.183.070 delnic z glasovalno pravico, vseh delnic Aerodroma pa je sicer 3.796.527.

 

Odločanje o investiciji preloženo na naslednjo skupščino

Uprava družbe Aerodrom Ljubljana je zaradi informacije o prodaji državnega deleža Aerodroma umaknila točko dnevnega reda, ki je predvidevala odločanje o gradnji drugega terminala, z željo po iskanju šišega konsenza. Delničarji so nato pozorno prisluhnili obširni predstavitvi predsednika uprave Zmaga Skobirja in članice uprave Bernarde Trebušak, ki sta celovito predstavila projekt drugega terminala, na katerega se družba pripravlja že zadnjih nekaj let.

V skoraj tri urni debati so si delničarji izmenjali mnenja in pomisleke glede izvedbe invesiticije, pri čemer gre pohvaliti angažiranost uprave za obširna pojasnila. Ob tako pomembnih trenutkih je primer Aerodroma Ljubljana lahko zgled drugim družbam, kar zadeva korporativnega upravljanja in ohranjanja dialoga z delničarji, ne glede na njihovo velikost.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.