Delničarjem Telekoma 6,2 EUR dividene v 2 delih, letos morda še ena dividenda

NatisniNatisni

Na današnji 37. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije je bilo zastopanih 5.131.622 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 78,97 % od 6.498.177 delnic z glasovalno pravico. Rajko Stanković predsednik Društva MDS je zastopal 51.991 delnic in glasoval z 44.351 delnicam kar je na skupščini predstavljalo 0,87 % pri glasovanju zastopanih delnic.

 

Ljubljana, 07.02.2024

 

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022, delničarjem 6,2 EUR dividende v dveh enakih delih

 

Skupščina je odločala le o eni vsebinski točki in sicer o delitvi bilančnega dobička poslovnega leta 2022. V ta namen sta uprava in nadzorni svet predlagala, skupščina pa je to odločitev potrdila , da se ves bilančni dobiček razdeli v skupni višini 6,20 EUR na delnico v 2 delih po 3,10 EUR.

 

Prvi del dividend v višini 3,10 EUR se delničarjem izplača dne 22.marca 2024 delničarjem, ki bodo vpisani kot imetniki v  KDD na dan 21.03.2024 in drugi del v višini 3,10 EUR pa se delničarjem izplača dne 23.08.2024 delničarjem ki bodo vpisani kot imetniki v  KDD na dan 22.08.2024.

 

Pri razpravi o bilančnem dobičku je predsednik Društva MDS pozval upravo, da na naslednji skupščini predstavi podrobneje poročilo Računskega sodišča in ukrepe, ki so jih izvedli. Spomnimo, da je Društvo MDS že na več skupščinah opozarjalo na nesorazmerno visoke prejemke predsednika uprave IPKO na Kosovu, ki je imel dve pogodbi, skupna višina njegovih prejemkov pa je presegala celo plačo predsednika uprave Telekoma Slovenije.

 

Ali lahko delničarji Telekoma Slovenije pričakujejo še eno dividendo letos?

 

Telekom Slovenije je dne 08.11.2023 objavil na SEONETU sledeče:

»Ocena poslovanja v letu 2023

Skupina Telekom Slovenije ocenjuje, da bo v letu 2023 presegla prvotno načrtovane poslovne prihodke, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) in čisti dobiček. Na podlagi trenutno znanih informacij je ocena, da bodo poslovni prihodki znašali 699 mio EUR, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 226 mio EUR ter čisti dobiček 38 mio EUR.«

Iz tega gre sklepati, da si lahko delničarji Telekoma Slovenije morda obetamo, da bo predlagana dividenda na skupščini 20. junija 2024  med 3,00 EUR in 5,00 EUR bruto na delnico, a pri tem opozorimo, da gre zgolj za naše predvidevanje oz ugibanje, ki temelji na oceni poslovanja Telekoma Slovenije z dne 08.11.2023 in ne za kakršno koli uradno ali neuradno stališče ali informacijo kogar koli iz družbe Telekom Slovenije d.d.

 

Da pa bi se to lahko zgodilo, bo moral Telekom Slovenije najprej sprostiti del drugih rezerv iz dobička preteklih let pred letom 2023, najmanj v enaki višini, kot bi morda predlagal skupni znesek za izplačilo dividend poslovnega leta 2023, če ne bi bilo omejitev zaradi prejema državne pomoči za energente v letu 2023, ki tako delitev prepovedujejo. Tako bi se formalno dobiček leta 2023 prerazporedil v druge rezerve.  

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.