Delničarjem Iskre Avtoelektrika na predlog Društva MDS 0,30 EUR dividende – novo ime družbe Letrika

NatisniNatisni

Danes je na sedežu družbe potekala 18. Skupščina delničarjev Iskra Avtoelektrike, katere osrednji del sta bila delitev dobička in pa preimenovanje družbe. Na predlog Društva MDS bodo delničarji prejeli 0,30 EUR dividende, družba pa je uradno sprejela tudi preimenovanje v novo ime; Letrika. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 3,33 % prisotnega kapitala.

 

Šempeter pri Gorici, 7. junij 2012


 

Terjatev v Zvonu ENA zavarovana z menicami

Na vprašanje Rajka Stankovića, kakšno je stanje s terjatvami v višini nekaj čez 900.000 EUR posojila, ki jih Iskra Avtoelektrika izkazuje do Zvona ENA v stečajni masi, je predsednik Uprave odgovoril, da so bile terjatve  ob sklenitvi pogodbe 2008 nezavarovane, nato pa so bile na njegovo vstrajanje zavarovane z menicami. Povedal je, da na sodišču potekajo postopki, o katerih več informacij ni znanih. Na vprašanje, zakaj terjatev ni bila zavarovana s kakšno drugo obliko zavarovanja, ki bi omogočila takojšnje poplačilo, delničarji niso dobili natačnega odgovora, le izjavo, da je takrat Zvon Ena že bil v velikih finančnih težavah.

 

Podeljena razrešnica – poziv k odstopu Žarka Krajnika

Skupščina je Upravi in NS podelila razrešnico, je pa pri tem Rajko Stanković pozval g. Žarka Krajnika, ki je bil imenovan na predlog Zvona Ena Holding, da odstopi z mesta NS, tako kot je z mesta NS odstopil g. Simon Zdolšek.

 

Novo ime Letrika in sprejem čistopisa statuta

Od 01. junija 2012 dalje se uporablja novo blagovno ime "Letrika" namesto dosedanje "Iskre Avtoelektrike" in zato je bil spremenjen tudi statut družbe. 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.