Bodo imetniki bančnih delnic in obveznic, razlaščeni v bančni sanaciji pred desetimi leti, vendarle dočakali pravico in možnost sodnega varstva?

NatisniNatisni

Datum: Petek, 14. julij 2023 Medij: Radio Slovenija 1 Avtor: Urška Jereb Rubrika/Oddaja: DOGODKI IN ODMEVI Stran/Termin: 15:30:00

BILJANA POLAK: Bodo imetniki bančnih delnic in obveznic, razlaščeni v bančni sanaciji pred desetimi leti, vendarle dočakali pravico in možnost sodnega varstva? Ministrstvo za finance je oblikovalo nov predlog zakona, tretji zapored, ki naj bi uredil to vprašanje. Javna razprava o predlogu zakona o sodnem varstvu nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank bo trajala do konca avgusta. Podoben, a nekoliko bolj konkreten predlog za rešitev te zadeve, je v državni zbor vložil poslanec SDS Jože Tanko. Gre za predlog zakona o izplačilu nadomestil za razveljavljene vrednostne papirje bank v večinskem državnem lastništvu.

URŠKA JEREB: Učinkovito sodno varstvo bančnih razlaščencev skušamo s tokratnim predlogom zakona zagotoviti z oblikovanjem predhodnega mnenja, na podlagi katerega bodo razlaščenci in vlada vedeli, kako ravnati pri vlaganju tožb, pravi generalna direktorica Direktorata za finančni sistem na finančnem ministrstvu Urška Cvelbar.

URŠKA CVELBAR (generalna direktorica Direktorata za finančni sistem na finančnem ministrstvu): Torej nekdanji imetniki, če bodo vlagali tožbe, oziroma vlada, ima v zakonu nastavek, da v primeru, če je to predhodno mnenje neugodno, se lahko odloči tudi za poravnalno shemo. To se nam zdi v bistvu bistvo zakona.

URŠKA JEREB: V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) z najnovejšim predlogom, ki bo v javni obravnavi v času poletnih in tudi sodnih počitnic, niso zadovoljni. Predsednik Rajko Stankovič resignirano ugotavlja, da bo treba ponovno dokazovati, da bi razlaščenci v primeru stečajev bank dobili več kot nič.

RAJKO STANKOVIČ (predsednik Društva MDS): Mi smo absolutno prepričani, da bodo dobili več, ker če nič drugega, bom rekel, je država v teh letih, ko smo bili iz lastništva izpisani, dobila preko 400 milijonov dividend iz različnih bank, tudi kupnine za te banke in delničarji od tega nismo imeli nič.

URŠKA JEREB: Na zakonu pa je razočaran tudi odvetnik Miha Kunič. Pravi, da je to zakon za zaščito interesov Republike Slovenije in ne za razrešitev ustavno problematičnih delov prejšnjih zakonov.

MIHA KUNIČ (odvetnik): Moje pričakovanje je, da se bo s tem zadeva samo zavlekla za dodatnih pet do sedem let, ko bo ponovno sprejeta odločitev ali ustavnega sodišča ali evropskega sodišča za človekove pravice, da takšen zakon oziroma osnutek zakona ni skladen z ustavo ali konvencijo o človekovih.

URŠKA JEREB: Kot rečeno, pa je svoj predlog zakona za rešitev vprašanja bančnih razlaščencev v državni zbor že poslal tudi poslanec SDS, prvopodpisani pod zakon Jože Tanko.

JOŽE TANKO (tudi poslanec SDS, prvopodpisani pod zakon): Zdaj, v tem zakonu ne gre za nobene sodne postopke, ni potrebnih nobenih odvetnikov ali cenilcev, ker so vrednosti izhodiščne na dan izbrisa in pa vse to se potem valorizira z obrestmi.

URŠKA JEREB: Državni zbor bo po pričakovanjih najprej obravnaval predlog slednjega zakona, po končani javni obravnavi pa še vladnega.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.