AZN ažurno preverja morebitne napake pri žrebu za odpoklic 15 članov skupščine Vzajemne, d.v.z., Rajko Stanković pripravlja tudi predlog sprememb zakonodaje

NatisniNatisni

Spomnimo, dne 21. marca 2013 je Rajko Stanković kot zavarovanec Vzajemne, d.v.z., javnost obvestil o izidu žreba, katerega posledice bo občutilo 15 izvoljenih zastopnikov zavarovancev po preteku dveh let od izvolitve. Iz medijev je razbrati, da se je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) tokrat izredno ažurno odzvala in že proučuje postopke glede žreba, kar vliva dodatno zaupanje zavarovancev v to institucijo.

 

Ljubljana, 06. april 2013


 

Računalniški program oz. algoritem spisali kar zaposleni na Vzajemni

Nesorazmerni rezultati izpada zastopnikov zavarovancev Vzajemne d.v.z. so vzbudili dvom v računalniški algoritem oz. program, ki naj bi zagotovil neodvisnost pri teh postopkih, a ker je algoritem oz. program spisal nekdo od zaposlenih na Vzajemni in ne neodvisni, strokovno usposobljeni strokovnjaki, obstaja velika senca dvomov v pravilnost izvedbe žreba, kar je očitno pripoznala tudi AZN in sedaj opravila nadzor in seveda z zanimanjem čakamo njihove ugotovitve.

 

Ali teorija velikih števil v Vzajemni velja?

Z 'naključnim računalniškim žrebom' je iz skupščine Vzajemne izpadlo 6 od 18 predstavnikov ŠGZ, 6 od 12 predstavnikov Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Društva MDS in 3 »neodvisni« kandidati od 15. Predstavniki Društva MDS in KGZS smo predlagali klasičen žreb, ki bi ga opravil vsak posamezni zastopnik, vendar naš predlog žal ni bil upoštevan. Tako zaradi nenavadnih rezultatov ostaja odprto vprašanje glede domnevnega računalniškega postopka, ki naj bi zagotavljal naključni žreb.

 

Preostalih 30 članov skupščine Vzajemne bo izvolilo 15 novih članov skupščine Vzajemne

Skrb vzbujajoče je še, da lahko preko sistema kooptacije ponovno sodeluje tudi sedaj izpadli zastopnik in ga na to mesto izvoli večina, ki je imela srečo in obstala v skupščini Vzajemne. Tako bo večina odločala o manjšini in glede na sedaj znana razmerja se nam obeta, da se bo interesna skupina ŠGZ, ki ima sedaj 12 od 30 članov, teoretično okrepila kar za 15 članov. To pomeni, da bo po novem v skupščini lahko zasedla kar 27 mest od 45, saj za to potrebuje prepričati le še 4 aktualne zastopnike v skupščini in z 16 glasovi preglasuje ostalih 14 ter si ukroji sestavo skupščine po svoji meri.

 

Rajko Stanković v sodelovanju z partnerji pripravlja predlog spremembe zakonodaje

Predvidoma v naslednjem tednu bo Rajko Stanković kot zavarovanec v proceduro vložil predlog spremembe spornih zakonskih določil, ki bo v bodoče preprečila kooptacijo na način kot se izvaja sedaj, saj menimo, da s tem načinom kršimo načelo enakosti in enakopravnosti vseh zavarovancev Vzajemne d.v.z. in zaobidemo voljo volivcev (zavarovancev Vzajemne.d.v.z.). Spremembe zakona bodo omogočile, da vsake dve leti izpraznjeno mesto zapolni prva trojica iz liste čakajočih glede na dosežen rezultat na splošnih volitvah.

 

Ali bo možno spremembo uveljaviti že za to kooptacijo?

Čeprav smo sodelovali pri zbiranju predlogov za kooptacijo in oddali 12 imen v starostnih razredih od 1 do 4, bomo še vedno poskušali poiskati tudi pravno možnost, da se to načelo uveljavi že za letošnjo skupščino. Trenutno nismo prepričani ali bo to mogoče, bi pa na ta način imeli še vedno 45 neposredno izvoljenih zastopnikov zavarovancev Vzajemne d.v.z.

 

Uvedba regijske kvote

Istočasno kot novost za naslednje splošne volitve predlagamo uvedbo tako imenovane regijske kvote, ki bi morala odražati sorazmerno sliko strukture zavarovancev in s tem preprečiti morebitno nadvlado kogar koli. Želimo si, da bi bila skupščina preslikava strukture zavarovancev tudi glede na stanje članstva po regijah.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.