Ali je 3600 delničarjev Poslovnega sistema Zupanc d.d., ponovno izigranih in morda celo oškodovanih za več kot 3 mio eur?

NatisniNatisni
Delnice Poslovnega sistema Zupanc, d.d. (v nadaljevanju PSZ, d.d.) so bile v sklad lastnih delnic odkupljene od večinskega lastnika g. Darka Zupanca po 100 kratniku borzne cene. Pri tej transakciji  pa je bilo verjetno oškodovanih 3.602 malih delničarjev, ki so še 23,70 % lastniki družbe in niso vedeli za možnost odprodaje. Društvo Mali delničarji Slovenije poziva lastnike delnic, da morda pisno zahtevajo od Uprave PZS, d.d., da odkupi tudi vse njihovih delnice, po 29,99 EUR oz. 1 cent nižje kot jih je direktor Darko Zupanc prodal samemu sebi, v sklad lastnih delnic družbe, ki jo vodi.
 
Ljubljana, 15. februar 2012

Uradna objava na prvi pogled ne pove prav veliko, a resnica je »v podrobnostih«
 
PSZ d.d., je včeraj na spletni strani www.psz.si , link: http://www.psz.si/objave.php objavil (glej še v priponki), da je »direktor družbe Darko Zupanc dne 13.2.2012 odsvojil 107.481 delnic z oznako TR1R izdajatelja PSZ, poslovni sistem d.d. in s tem zmanjšal svoj delež na 838.894 delnic, kar predstavlja 64,94 % vseh izdanih delnic družbe PSZ, poslovni sistem d.d.«
 
Dne 13.02.2012 pa so na isti strani objavili, da je »Družba PSZ, poslovni sistem d.d., je dne 13.2.2012 pridobila 107.481 lastnih delnic po ceni 30 EUR za delnico. Skupna vrednost posla je 3.224.430,00 €.
 
Skupno število lastnih delnic pred omenjenim nakupom je bilo 21.699, kar je predstavljalo 1,67 % vseh izdanih delnic. Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 129.180 lastnih delnic, kar predstavlja 9,99 % vseh izdanih delnic.«
 
Poslovni sistem Zupanc ima po novem sledečo lastniško strukturo
 
TR1R
838894
64,939%
ZUPANC DARKO
TR1R
129150
9,998%
PSZ d.d.
TR1R
7468
0,578%
AVTO CELJE d.d.
TR1R
6633
0,513%
MEJA Šentjur, d.d.
 
309634
23,969%
3602 MALA DELNIČARJA
 
(Vir podatkov stanje v KDD na dan 14.02.2012 in obvestilo PSZ, d.d., na SEOENTU ljubljanske borze, z dne 14.02.2012).
 
Delnice Poslovnega sistema Zupanc, d.d., prodate po 100 kratniku borzne cene
 
Pri tem ne smemo pozabiti, da je PZS d.d. pravni naslednik PID-ov, Trdnjave 1 in 2 Holding, ki je že v preteklosti velikokrat burila duhove malih delničarjev z različnimi »nenavadnimi« poslovnimi odločitvami. A tokratna poteza je kaplja čez rob, saj omenjena delnica kotira na vstopni kotaciji ljubljanske borze z oznako TR1R in je njen tečaj že dalj časa nekje okoli 0,30 EUR za 1 delnico, največji lastnik PSZ, d.d., je Zupanc Darko, ki pa je prodal družbi PZS, d.d., ki jo vodi kot direktor prav on (Zupanc Darko) prodal po 30 EUR oz. za 100 kratniku borzne cene.
 
Poslovni sistem Zupanc kršil tudi določila 247. člena ZGD, saj sklepa o možnosti pridobivanja lastnih delnic nima
 
 
Da pa je mera polna PSZ, d.d., nima niti sklepa skupščine, s katerim bi mu bilo dovoljeno odkupovati v sklad lastnih delnic, kar tudi dokazujemo s priloženimi notarskimi zapisi tako 1 kot 2 skupščine PSZ, ki je nastal po združevanju oz. pripojitvah družb Moda, Trdnjava Holding, Trdnjava 1 Holding in Poslovni sistem Zupanc leta 2010. Zakaj je oznaka delnic na ljubljanski borzi še vedno TR1R, pa je že vprašanje za KDD in ljubljansko borzo. Tudi o izjemi, ki dovoljuje nakup v sklad lastnih delnic (v primeru sovražnega prevzema) ne moremo govoriti, saj je največji lastnik prodal v sklad lastnih delnic in še vedno obvladuje 64,39 % družbe.
 
Zaradi kršitev načela enakosti vseh delničarjev - 221 člen ZGD, pobuda malim delničarjem
 
Društvo Mali delničarji Slovenije poziva vse delničarje PSZ, d.d., da na družbo naslovijo pisno priporočeno zahtevo za odkup njihovih delnic v sklad lastnih delnic po ceni 29,99 EUR za 1 delnico. Naslov družbe je PSZ, d.d., Opekarniška 15. b, 3000 Celje. Skladno z določili 221 člena ZGD-1 mora družba vse delničarje pozvati, da sodelujejo pri morebitnem odkupu v sklad lastnih delnic. Pri tem jih mora obravnavati enako in če ponudijo za 1 cent nižjo ceno, kot jo je ponudil večinski lastnik Zupanc Darko, bi morali po našem prepričanju, njihove delnice odkupiti in zavrniti »dražjo« ponudbo  od njih in ne od večinskega lastnika, saj velja, da se odkupi po najnižji ponujeni ceni.
 
Morebitno ugotavljanje ničnosti posla na sodišču
 
Verjetno pa bodo mali delničarji v prihodnjih dneh podali tudi ustrezno tožbo s katero bodo spodbijali opravljeni posel, ki je delničarje PSZ, d.d., morda oškodoval za več kot 3 mio EUR.

 

 

 

 

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.