Ali gredo Cerkveni Zvonovi po poti »tajkunov«? Vse kaže, da bo 65.000 delničarjev ostalo brez premoženja, Nova KBM »zabila prvi žebelj v krsto«

NatisniNatisni

Ljubljana, 02. april 2011

 

ODPRTO PISMO nadškofu in metropolitu msgr. dr. Marjanu Turnšku

 

Spoštovani g. nadškof in metropolit msgr. dr. Marjan Turnšek,

 

Danes smo iz članka, objavljenega v enem izmed časnikov, izvedeli, da je prišlo do prve zaplembe premoženja cerkvenih holdingov Zvon Ena Holding in Zvon Dva Holding s strani NKBM. Omenjena banka naj bi unovčila premoženje v skupni vrednosti 23,7 milijona evrov. Gre za 5,6 % domžalskega Heliosa, slabe 4 % Cinkarne Celje, dobra 2 % Petrola in 75.400 delnic Krke.

 

Žal z ogorčenjem in žalostjo ugotavljamo, da se dogovori o pravočasnem in korektnem obveščanju vseh delničarjev v zvezi s problematiko obeh holdingov ne spoštujejo. Uradne objave o tem pomembnem dogodku ni bilo ne na sistemu SEONET kot tudi ne na spletnih straneh obeh holdingov. Zato se jasno sprašujemo, ali bo 65.000 delničarjev obeh Zvonov ostalo brez vsega premoženja in ali bosta oba holdinga šla po poti Šrotovih holdingov Infond in Center Naložbe in Bavčarjevega holdinga Maksima? Za ogled prispevka v Dnevniku TV SLO 1 z dne 02.04.2011 ob 19 uri pritisni na sliko ali TUKAJ.

 

V začetku tedna smo bili sicer priča poskusu prve zaplembe premoženja Zvona Ena Holding s strani upnikov T2 d.o.o., kljub dvomljivim in vprašljivim izkazom o dejanski višini terjatev Gratela do T2 d.o.o. Čeprav je ravnatelj NGU p. Lojze Cvikl na našem sestanku dne 7. 3. 2011 zagotavljal, da je le še vprašanje dni, kdaj bo strateški investitor dokapitaliziral vaše gospodarske družbe in pognal »mlinsko kolo na vodi«, kot se je slikovito izrazil g. Cvikl, zadnji dogodki kažejo, da do tega ne bo prišlo.

 

Če temu ni tako vas prosimo, da nemudoma in jasno vsem delničarjem družb Zvon ENA Holding in Zvon DVA Holding sporočite, ali boste do ponedeljka 4. aprila 2011 zagotovili potrebna sredstva v višini vsaj 200 mio EUR dokapitalizacije za reševanje obeh holdingov, ali pa ste dokončno »vrgli puško v koruzo«?

 

Zadnja dogajanja tudi več kot očitno kažejo, da organi nadzora tako v družbi T2 kot v družbi Zvon Ena Holding niso opravili svojega dela! Kako je sicer mogoče, da nečak vašega predhodnika, Miran Kramberger od T2 terja 3,5 mio EUR? Ni nam jasno, kako je Miran Kramberger lahko v tako kratkem času zaslužil takšno vsoto denarja, ob tem pa še postal skoraj 0,5 % lastnik tega podjetja! Ceno za to bo plačalo 65.000 malih delničarjev, po večini Vaših faranov! Zato se upravičeno sprašujemo: Mar je res tudi v vaši nadškofiji prevladala »kruta podjetniška logika« in od »morale« ni ostala niti črka »M«?

 

Ob koncu želimo tudi spomniti, da je naš sestanek dne 7. marca 2011 z odgovornimi osebami iz Nadškofijske gospodarske uprave Nadškofije Maribor – ravnateljem NGU p. Lojzetom Cviklom in članom NGU g. Bernardom Geršakom, vzbudil nekaj optimizma.

 

Tako je takrat NGU NŠM predstavnike malih delničarjev seznanila z naslednjimi dejstvi:

  • Cilj začetih postopkov zaradi insolventnosti je sanirati družbi Zvon Ena Holding d.d. in Zvon Dva Holding d.d., kot tudi družbi Gospodarstvo Rast d.o.o. in T-2 d.o.o., za kar si intenzivno prizadevajo vse omenjene družbe in nadškofija skupaj z mednarodnimi svetovalci TMF in skupine Rothschild.
  • V teku je zaključna faza pogajanj z bankami upnicami.
  • Želja NGU NŠM je, da so vlagatelji objektivno obveščeni.
  • NGU NŠM veseli pripravljenost malih delničarjev in vlagateljev, da skupaj sooblikujejo nadaljnji razvoj družb Zvon Ena Holding d.d. in Zvon Dva Holding d.d.

 

Predstavniki Društva MDS smo prav tako izrazili svoja stališča in predloge, ki so:

  • Cilj malih delničarjev je rešitev družb Zvon Ena Holding d.d. in Zvon Dva Holding d.d. V kolikor načrt finančnega prestrukturiranja vključuje morebitno dokapitalizacijo, ta načeloma ne bi smela pomembneje porušiti trenutnih lastniških razmerij, razen če bi to predstavljalo ovire pri reševanju situacije, saj vsaka dokapitalizacija namreč pomembno vpliva na lastniške deleže tistih, ki v dokapitalizaciji ne sodelujejo.
  • Družbi Zvon Ena Holding d.d. in Zvon Dva Holding d.d. morata posredovati čim več relevantnih in pravočasnih informacij glede vseh ključnih ekonomskih izkazov ter drugih informacij, ki so pomembne za vlagatelje, tako preko sistema Seonet, kot tudi preko spletnih strani družb. Na ta način bi med drugim tudi preprečili, da bi zaradi pomanjkanja informacij mali delničarji izstopali iz obeh družb po zelo nizkih cenah.
  • Nadzorna sveta družb Zvon Ena Holding d.d. in Zvon Dva Holding d.d. morata predstavljati strukturo  delničarjev v teh družbah, zato bo Društvo MDS predlagalo dodatne ali nove člane nadzornih svetov. Ti so vsi strokovnjaki iz ekonomske, finančne in pravne stroke.
  • Potrebno bo pojasniti, zakaj sta družbi Zvon Ena Holding d.d. in Zvon Dva Holding d.d. v stanju insolventnosti, ter na podlagi teh ugotovitev skladno z veljavno zakonodajo sankcionirati vsa morebitna nezakonita dejanja.

 

NGU NŠM je soglašala s predlogi društva malih delničarjev, vendar je poudarila, da je v tej fazi najprej potrebno »pogasiti požar«, šele nato pa korektno ugotavljati krivce zanj.

 

Vaše sporočilo za javnost pričakujemo še tekom današnjega dne.

 

S spoštovanjem,

Rajko Stanković
predsednik Društva MDS

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.