Adria Airways še TRETJIČ – povratek na dvotirni sistem upravljanja, spremembe statuta in novi nadzorniki z nagrado 20 % nižjo od predlagane

NatisniNatisni

Danes je na Brniku potekla že tretja letošnja skupščina slovenskega letalskega prevoznika, Adria Airways, ki so se je udeležili tudi predstavnika Društva MDS. Na sami skupščini sta bila podana kar dva nasprotna predloga s strani delničarja in predsednika Odbora Malih Delničarjev (OMD) pri Društvu MDS, Petra Marna, hkrati pa so bili podani tudi nasprotni predlogi s strani PDP.

 

Ljubljana, 30. november 2011


 

Novi nadzorniki z 'bogatimi' nagradami – Društvo MDS uspelo le te zmanjšati za 20 %

V skladu s prehodom iz enotirnega v dvotirni sistem upravljanja je današnja skupščina imenovala tudi nove nadzornike in sicer Sergeja Goriupa, Vinka Možeta, Tadeja Krašovca in Toneta Pekoljo, prav vsi pa bodo za svojo delo prejemali letno sejnino v višini 8.000,00 EUR in še dodatnih 275,00 EUR za vsako sejo. V Društvu MDS smo sicer nasprotovali letnemu izplačilu za opravljeno delo, vendar pa predlog o ukinitvi letnega nadomestila ni bil sprejet, zaradi česar je Društvo MDS predlagalo 20 % znižanje le tega, kar pomeni, da bo Adria Airways namesto 10.300 EUR članom NS namenila 8.000,00 EUR.

 

Sprememba sistema upravljanja in druge spremembe statuta

Predsednik OMD pri Društvu MDS, Peter Marn, je 4. novembra vložilnasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda, kjer se predlaga, da družba novega predsednika Uprave imenuje preko javnega razpisa. Danes pa je na sami skupščini bil podan tudi dodaten nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda, kjer so predlagane dodatne spremembe statuta. Skupščina družbe je sprejela kar 5 od predlaganih 7 sprememb, kjer sta dve sovpadali tudi z nasprotnim predlogom PDP.

 

Izguba letošnjega leta izčrpava edine preostale rezerve

V Društvu MDS smo izredno zaskrbljeni nad dejstvom, da je Adria Airways v letošnjem letu ustvarila že za več kot 10 milijonov EUR izgube, kar pomeni da so kapitalske rezerve v višini 14 milijonov EUR tako rekoč že porabljene. Prav tako naj bi prihajalo do nepravilnosti v Adria Tehniki, kjer naj bi inventura pokazala izgubo v skupni višini cca. 4 milijone EUR. Inventura, ki se v Adria Tehniki naj ne bi izvedla že več let naj bi tudi pokazala, da je prihajalo do kraj in nerealnega prikazovanja dejanskega stanja, kar bi posledično lahko pomenilo, da je družba zavajala delničarje kot tudi banke.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.