Adria Airways lani z izgubo, letos (2013) pa z dobičkom? Napovedana izpodbojna tožba Društva MDS zaradi ogrožanja protokola varnosti

NatisniNatisni

Skupščina Adrie Airways je razpravljala o poslovnih rezultatih leta 2012, prav tako pa je podelila razrešnico Upravi in NS za delo v letu 2012. Zaradi pokrivanja izgube je prišlo do zmanjševanja osnovnega kapitala. Prav tako pa je skupščina izvolili revizorja za leto 2013 ter sprejela spremembe statuta na katere je Društvo MDS preko svoje vodje Petra Marna napovedalo izpodbijanje. Skupščina je sprejel tudi akt o politiki prejemkov članov Uprave ter pravila o določitvi pravic le teh iz delovnega razmerja. Skupščina je potrdila določitev višine plačil za opravljanje funkcije in sejnine članov NS ter članov revizijskih komisij za naslednjih 12 mesecev.

 

Ljubljana in Brnik, 26. april 2013


 

Uprava in NS z razrešnico

 Skupščina je v okviru razprave o poslovnem poročilu med drugim ugotovila, da je glede upoštevanja menjalnega razmerja med ameriškim dolarjem in evrom po tečaju 1,28 dolarja za en evro, uprava pod vodstvom Klemna Boštjančiča pravilno napovedala poslovni izid 2012, ki je žal negativen. Z veliko večino pa je bila tudi potrjena razrešnica upravi pod vodstvom Klemna Boštjančiča. Ob tem se nehote zastavlja vprašanje, zakaj ga je NS Adrie Airways sploh razrešil?

Za ogled TV prispevka novinarja Florjana Zupana kliknite tukaj ali na sliko.

Po predstavitvi poročila NS Adrie Airways za leto 2012 sta tako v.d. predsednika uprave Mark Anžur, kot tudi predsednik NS Tone Pekolj napovedala, da bo leto 2013 uspešno in brez izgube. Skupščina je tudi NS podelila razrešnico za preteklo leto.

 

Poenostavljeno zmanjšanje kapitala

Skupščina je sprejela poenostavljeno zmanjšanje kapitala in dala NS pooblastilo za spremembo statuta. Kljub nasprotovanju malih delničarjev je bil izglasovan sklep, da vsak delničar za 5 obstoječih delnic prejeme 1 novo, kar je že drugo združevanje delnic v zadnjih 2 letih (nazadnje smo bili priča združevanja delnic v razmerju 4 stare delnice za 1 novo delnico).

 

Politika prejemkov uprave

Objavljenemu predlogu smo v Društvu MDS nasprotovali. Pri prejemkih uprave smo menili, da so priloženi kriteriji nepopolni in zahtevajo dodatne razjasnitve na skupščini. Iz sedaj postavljenih kriterijev namreč izhaja, da je uprava stimulirana že za doseganje plana, smiselno pa bi bilo, da je vsaj polovično stimulirana tudi za preseganje plana. Eden od ciljev plana je tudi odprodaja letal ali oddaja v najem, vendar brez omembe cene in za kaj naj bi bila uporabljena morebitna kupnina. Prav tako pa ni opredeljeno poslovno nepotrebno premoženje, ki naj bi se tudi prodajalo. To je le del pripomb, ki smo jih podali na skupščini.

Za ogled TV prispevka novinarke Ane Turk iz Planet TV kliknite tukaj ali na sliko.

Predlagali smo, da namesto tega skupščina sprejme sklep, da je v primeru pozitivnega rezultata uprava upravičena do 25 % nagrade, vendar nismo bili uslišani.

 

Izpodbijane spremembe statuta zaradi resne ogroženosti varnostnega protokola

Društvo MDS in še nekaj razpravljavcev je nasprotovalo spremembi statuta, po kateri bi ločili funkcijo vodje operaterstva (Accountable Manager) od uprave družbe.

Peter Marn, vodja OMD Adrie Airways pri Društvu MDS, je napovedal izpodbijanje tega sklepa. Po priporočilih Mednarodne asociacije letalskih prevoznikov (IATA) je ta funkcija povsod v Evropi in svetu povezana s predsednikom uprave ali članom uprave, ki je odgovoren za finance. Le tako je možno sprejeti suvereno odločitev o plačilu morebitnega potrebnega nujnega popravila letala v tujini.

Kljub opozorilom, da leta 2008 takega poskusa ni odobrila tedanja Uprava za javno letalstvo v RS in je verjetno tudi sedaj ne bo, so predstavniki bank in večinskega lastnika RS slednje izglasovali. Prav zato je bila napovedano pravno izpodbijanje sklepa, hkrati pa so vsi bili zagovorniki takšne rešitve opozorjeni, da s tem resno ogrožajo varnostni protokol. Zato bomo v Društvu MDS pred vložitvijo tožbe o tem sprejetem sklepu za strokovno mnenje povprašali tudi odgovorne na Agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije.

 

Vložene tožbe zaradi škodljivih poslov

Skupščina se je seznanila o vložitvi tožb na podlagi rezultatov posebne revizije, ki jo je skupščina zahtevala dve leti nazaj.

 

Ali je bil Klemen Boštjančič razrešen zaradi razkritja nepravilnosti bivše uprave in nekaterih vodilnih oseb?

Le pogumu in odločnosti uprave pod vodstvom Klemna Boštjančiča gre pohvala, da temeljiteje razišče sporne posle, ter da je posebna revizija jasno dokazala oškodovanje družbe v višini nekaj več kot 1 mio EUR. Morda pa je tu skrit tudi dejanski razlog, zakaj je bil konec leta razrešen. Za svoje delo v letu 2012 je namreč prejel razrešnico skupščine, zato se nehote zastavlja vprašanje, ali razkritje nepravilnosti morda nekomu ni bilo po godu.

 

Ladja kerozina, ki bi zadoščala za letno oskrbo vseh letal Adrie Airways z gorivom, nikoli ni bila dostavljena

Uprava Klemna Boštjančiča je vložila dve tožbi zoper dva člana nekdanjega poslovodstva (neuradno gre za Tadeja Tufka in Marjana Ravnikarja, ki vpletenost zanikata) zaradi škode, ki je nastala ob sklepanju in izvajanju pogodb o nabavi goriva z družbo MEDITERRANEAN OIL TRADING LIMITED s sedežem v Londonu, med oktobrom 2007 in septembrom 2008 v višini 311.595,04 EUR z zamudnimi obrestmi.

 

Nepravilnosti pri obračunavanju provizij za vozovnice, ki jih prodajajo posredniki

Prav tako je Uprava zoper dva vodilna delavca družbe (mediji neuradno navajajo nekdanjega komercialnega direktorja Tomaža Kostanjška in njegovega pomočnika Tomaža Škofica) lani decembra vložila dve kazenski ovadbi zaradi sklepanja škodljivih poslov in neupravičenega plačevanja provizij za storitve splošnih prodajnih agentov in supervizije v korist družb Melius s sedežem v ZDA, Estrategias s sedežem v Mehiki in ADRIA TURISM Isletmeleri s sedežem v Turčiji. Pri enem primeru je podan sum, da je bil brez pooblastila uprave sklenjen aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim se je odobrilo povečanje plače in nato njeno izplačilo v korist drugega delavca družbe. V družbi niso bili pridobljeni nobeni dokazi, ki bi kazali na to, da bi bili s škodljivostjo omenjenih poslov oziroma neupravičenostjo plačil lahko seznanjeni tudi bivši člani uprave, nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe.

Ocenjeno je bilo, da je s spornimi dejanji družbi nastala škoda v skupni višini 794.737,94 EUR. Vse sporne agencijske pogodbe so bile odpovedane in namesto njih sklenjene nove z drugimi izvajalci, kar se je že odrazilo v 46,89% povečanju prometa na trgu ZDA in Kanade v samo sedmih mesecih ter prihranek pri stroških storitev supervizije v Turčiji v višini cca. 159.000 EUR na leto.

 

Informacij o morebitnem kupcu, kupnini in viziji kupca, spornih vozovnicah in oddajanju letal ni bilo

Po končani skupščini smo od uprave zahtevali seznanitev o tem, v kakšni fazi je postopek prodaje družbe. Glede na informacije iz medijev je lahko sklepati, da trenutno poteka sklepna faza prodaje. Tu nas je predvsem zanimalo kdo je kupec, saj se v medijih neuradno špekulira, da naj bi bil to Air Berlin, kakšno kupnino je ponudil ter vizijo nadaljnjega obstoja Adrie Airways. Razen skopega odgovora, da uprava sodeluje z lastniki, ki prodajajo, drugih podatkov žal nismo prejeli.

Informacijo, ki se je pojavila v medijih o morebitni oddaji 2 letal v najem JAT-u, v.d. predsednika uprave ni niti zanikal niti potrdil.

 

Sporne »poceni?!« vozovnice zaenkrat še brez epiloga

Delničarji na skupščini nismo prejeli zadovoljivega odgovora tudi o aferi v zvezi z nenavadno nizkimi cenami vozovnic, o kateri so v preteklih dneh poročali v časniku Dnevnik. Po skupščini je družba v sporočilu za javnost objavila, da bo sporno dokumentacijo vnovič pregledala in jo posredovala KPK v presojo.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.