17. skupščina kranjske Save - nestrokovno vodenje Mirana Hudeta. Janez Bohorič in skupina NFD odrešena revizije?!

NatisniNatisni

Na letošnji skupščini družbe Sava, d.d. je Društvo MDS na podlagi lastnega zbiranja pooblastil zastopalo 125 delničarjev, saj k organiziranem zbiranju ni bilo pripuščeno. Kot smo že 31. maja 2011 napovedali v časniku Delo, se je scenarij včerajšnje 17. skupščine odvijal skladno z našimi napovedmi. Mali delničarji žal nismo uspeli s predlogom za člana v NS, negativno pa nas je presenetil predlog VZMD, ki je pripravil zožen predlog izredne revizije. Po tem predlogu člane nekdanje Uprave Save pod vodstvom Janeza Bohoriča in aktualnega nadzornega sveta, ne bi bilo možno sankcionirati zaradi neukrepanja ter očitno škodljivih odločitev za delničarje družbe, zlasti v primeru Merkurja in Merfina. Po skupščini je mag. Matej Narat povedal, da je kar 80 % Savinega dolga posledica tega neuspešnega »posla« oz. »pohlepa po ekstra zaslužku«.

 

Ljubljana, 08. junij 2011


Ali je bila včerajšnja skupščina Save, d.d. sploh veljavna?

Že v uvodnem delu sta se v medsebojno razpravo zapletla Rajko Stanković - predsednik Društva MDS in prokurist Save, d.d., Miran Hude (specialist za korporativno pravo, po njegovih lastnih trditvah), ki je predsedoval skupščini in storil naslednje napake:

  • že ob pričetku skupščine delničarjem ni želel omogočiti vpogleda v zbrana pooblastila, ki so več kot očitno bila sporna zaradi prednatisnjene napačne letnice 2010 (v Društvu MDS zato opravičeno sumimo, da se je družba Sava poslužila poneverjanja pooblastil);
  • kljub jasnemu opozorilu in pozivu ni ugotovil prisotnosti oz. kvoruma prisotnih delničarjev in delničark na skupščini družbe vse do zaključka skupščine, čeprav smo ga na to večkrat opozorili;
  • višek neznanja je pokazal pri volitvah za člane NS, ko je v nasprotju z 312. členom ZGD-1C, najprej dovolil glasovanje o osnovnem predlogu, ki ga je podprlo 25 % kapitala, čeprav je nasprotni predlog predlagal delničar z 18 % lastništvom;
  • seveda pravniških »prebliskov«, ki sicer nimajo nikakršne podlage v ZGD-1C še ni bilo konec - na skupščini je dovolil glasovanje o predlogu sklepa VZMD, da se o ničemer ne glasuje, kar je bilo »nagrajeno« le s 6,74 % podporo;
  • ko pa je bil predlog za nova člana NS potrjen z 82 % večino, je predsedujoči Miran Hude pozval predlagatelja nasprotnega predloga iz Merkurja da se izjasni o tem, ali umika ali zahteva glasovanje o nasprotnem predlogu - kljub temu, da je skladno z določili ZGD-1C veljavni sklep že razglasil !

Aktualno Upravo pod vodstvom mag. Mateja Narata zatorej javno pozivamo, da resno razmisli o kadrovanju znotraj celotne družbe, posebej z vidika interesa delničarjev. Včerajšnja skupščina je namreč bila posmeh in norčevanje iz delničarjev samih, torej LASTNIKOV DRUŽBE, kar prav gotovo ni dobra popotnica, še posebej če želi Sava razprodajati svoje premoženje. Naj spomnimo aktualno Upravo, da je njena naloga upravljanje s premoženjem delničarjev, ne pa posmehovanje z pooblaščanjem neusposobljenih in nestrokovnih oseb, ki mečejo slabo luč na že tako neugleden status, ki ga ima družba Sava in pa njena delnica.

 

Nadzorniki Save ostajajo trdno zasidrani v svojem sedlu

Članstvo v NS Save je bilo predmet pogajanj vse do same skupščine. Mali delničarji žal nismo uspeli s svojim predlogom, saj sta v NS bila izvoljena Aleš Skok in Robert Ličen. Naj spomnimo, da je Društvo MDS skupaj s KAD-om in SOD-om razširilo dnevni red skupščine, med drugim tudi s točko dnevnega reda o odpoklicu člana NS in za položaj predlagalo dr. Boštjana Udoviča.

 

Predlog izredne revizije, podan s strani VZMD, prilagojen po meri bivše uprave in aktualnega NS

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je ob najavi predloga za zoženo revizijo spomnil, da je v interesu malih delničarjev razkritje vseh nepravilnosti glede transakcij v Merkurju in krogu NFD-jevih družb, posredno pa tudi Istrabenza. Samo s temi posli so bili delničarji Save, NFD in Istrabenza oškodovani za več kot 200 milijonov EUR. Spomnimo, da je nekdanje vodstvo Save zaradi pohlepnosti, namesto ponujenih 405 EUR sedaj vknjižilo 56 EUR za 1 delnico Merkurja, v primeru Istrabenza pa posredno preko kroga NFD-jevih družb namesto 110 EUR le 3,60 EUR, kolikor je ta delnica danes vredna. Žal oba predloga izredne revizije nista bila izglasovana.

Seveda pri tem ne smemo pozabiti tudi na večno premetavanje denarja v Etolu, Finetolu, Maksimi Invest in NFD Holdingu. Zaradi slednjega je Sava do NLB izpostavljena za kar 25 milijonov EUR, kjer bo kredit v kratkem zapadel. Vse te mahinacije bodo po vsej verjetnosti imele še dodaten vpliv na vrednost delnice, ki že danes dosega najnižjo vrednost (pod 40 EUR). Še oktobra 2010 je bila delnica vredna 188 EUR.

 

Društvo MDS napovedalo izpodbojne tožbe

Na vse, na včerajšnji skupščini sprejete sklepe, razen na sklepe o izboru revizorja, kjer bo Delloite revizija d.o.o. po 16 letih zamenjala revizorja KPMG in odpoklicu in izboru nadzornikov, je Društvo MDS napovedalo izpodbojne tožbe. Skupaj s predlagatelji revizije pa bo v prihodnjih dneh proučilo tudi možnosti, da neizglasovano revizijo doseže po sodni poti. Le z raziskavo in sankcioniranjem odgovornih bomo povrnili zaupanje vlagateljev v Savo, d.d., kar je tudi želja novega vodstva.
 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.