1. obletnica delovanja Društva MDS - poročilo iz tiskovne konference

NatisniNatisni

Danes, 8. aprila 2010 mineva točno 1 leto od ustanovitve Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (s kratico Društvo MDS).


V petek, 2. aprila 2010 se je v City hotelu odvijala tiskovna konferenca Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društva MDS), katere namen je bil predstavitev 1 letnega delovanja Društva in hkrati tudi predstavitvi tekoče problematike in projektov Društva. O poteku konference so poročali tudi časniki Delo, Finance, Večer in Žurnal24.

Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je sprva na kratko predstavil delovanje Društva, ki je v enem letu delovanja uspelo vzpostaviti vse potrebne elemente in infrastrukturo za nadaljnje podvige, ki postajajo vedno bolj številčni in tudi bolj zahtevni. Poleg zastopanja na številnih skupščinah, preko organiziranega zbiranja pooblastil, je Društvu uspelo vzpostaviti preko 20 Odborov malih delničarjev (OMD) v slovenskih gospodarskih družbah.

 

Vir: Svet (Kanal A)

Poleg zastopanja interesov malih delničarjev tako na skupščinah kot tudi izven formalnega zasedanja skupščin,  si Društvo MDS prizadeva vzpostaviti spletni portal, ki bo vsakem obiskovalcu nudilo ključne informacije na enem mestu in bo istočasno prispevalo k večjemu osveščanju zainteresirane javnosti. Slednje je tudi eden izmed dolgoročnih ciljev, zato si bo Društvo MDS tudi v prihodnosti prizadevalo za promptno obveščanje in informiranje malih delničarjev.

Temelj delovanja Društva MDS v prihodnosti bo izgradnja sistema nekonfliktnega reševanja sporov, kjer bi Društvo prevzelo vlogo 'mediatorja' med Upravo oziroma vodstvom družbe in pa njenimi vlagatelji (delničarji). Slednjo vlogo je Društvo MDS že odigralo v družbah ZRMK holding, d.d., v slovenskih Elektro podjetjih, nedavno pa tudi v družbi BTC in Pivovarni Laško.

Naše osnovno vodilo izhaja iz gesla: »Skupaj smo močnejši«. Skladno s tem je Društvo MDS vzpostavilo sodelovanje z Zavodom za zastopanje in izobraževanje delničarjev iz Maribora ter Združenjem malih delničarjev Jadranske pivovarne iz Hrvaške. Prav slednje povezovanje je ključnega pomena za krepitev medsebojnega sodelovanja in vzajemnega iskanja kompromisnih rešitev, ki bodo koristile vsem vpletenim, kot tudi širši javnosti oziroma družbi kot celoti.

Prvi rezultati skupnega sodelovanja Zavoda iz Maribora in Hrvaškega Združenja so bili vidni na skupščini delničarjev družbe Center naložbe, ki je potekala isti dan (2. aprila 2010) ob 13. uri. Poročilo o dogajanju si lahko ogledate na zgornjem posnetku iz oddaje Svet, na Kanalu A. Društvo MDS bo nadaljevalo tudi postopek vložitve odškodninskih tožb zoper odgovorne osebe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.