Iskra Mehanizmi Holding

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
09.07.2024 - 08:30
Naslov: 
v prostorih družbe na naslovu Zgornji Brnik 400, 4210 Brnik-Aerodrom.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predložitev letnega poročila družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282.členu ZGD-1.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.