Pomgrad - Cestno podjetje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
05.07.2024 - 09:00
Naslov: 
v sejni sobi družbe na naslovu Lipovci 256., 9231 Beltinci.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za 2023, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki uporabe in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023. Predlog nagrad nadzornemu svetu.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.