TEKOL podjetje za tehnično zaščitna dela

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
04.07.2024 - 10:00
Naslov: 
v prostorih sedeža družbe v Mariboru, Ul. Pohorskega bataljona 14.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila za leto 2023, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Sprejem sklepa o plačilu nagrade nadzornemu svetu. Podelitev razrešnice upravi. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članom nadzornega sveta ter ponovna izvolitev članov nadzornega sveta. Seznanitev delničarjev z imenovanjem člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.