SAVAPROJEKT

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
04.07.2024 - 12:00
Naslov: 
v konferenčni sobi družbe Savaprojekt, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta. Odločanje o bilančnem dobičku. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe v poslovnem letu 2023. Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu družbe v poslovnem letu 2023. Izvolitev članov nadzornega sveta za naslednje mandatno obdobje. Vprašanja in predlogi delničarjev.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.