POMORSKA DRUŽBA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
04.07.2024 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Obala 55, Portorož.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom in poročilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta Pomorske družbe d.d. Predlagana sprememba osnovnega kapitala. Vprašanja in predlogi delničarjev.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.