Telekom Slovenije

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.06.2024 - 15:00
Naslov: 
v multimedijski dvorani družbe (pritličje) Cigaletova ulica 15 v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2023 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2023 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023. Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe telekom Slovenije d.d. za leto 2023. Izvolitev člana nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.