NovaTV24.si

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
14.06.2024 - 10:00
Naslov: 
v veliki dvorani na sedežu družbe na naslovu Štihova ulica 7, Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Sprejem Letnega poročila družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2023 in razporeditev dobička za pokrivanje zgube iz preteklih let ter poročilo o prejemkih organov upravljanja. . Razrešnica élanom upravnega odbora in izvršenemu direktorju. Seznanitev s prenehanjem mandata članom upravnega odbora, predlogi in izvolitev novih članov v Upravni odbor.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.