LOTERIJA SLOVENIJE

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
14.06.2024 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Plačilo članom nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.