Marmor, Sežana

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
13.06.2024 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2023, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023. Odločanje o bilančnem dobičku in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Seznanitev skupščine o imenovanju direktorja družbe. Imenovanje novih članov NS. Vprašanja in predlogi delničarjev.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.