ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
06.06.2024 - 12:00
Naslov: 
v prostorih ENOS d.d., Cesta Železarjev 8, Jesenice.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023. Podelitev razrešnice članom uprave in nadzornemu svetu.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.