PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
27.05.2024 - 12:00
Naslov: 
na posestvu Guerila, Slap 100, 5271 Vipava.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Letno poročilo o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2023. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2023, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2023. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023. Podelitev razrešnice upravi. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu. Izvolitev članov nadzornega sveta. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2024, 2025, 2026. Seznanitev skupščine s Strategijo razvoja Primorske hranilnice Vipava d.d. za obdobje od 2024 do 2028.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.