SGP GRADITELJ Splošno gradbeno podjetje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
23.05.2024 - 13:00
Naslov: 
v sejni sobi upravne zgradbe SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2023, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.