INTERING Naložbe

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.05.2024 - 09:00
Naslov: 
v poslovnih prostorih upravne stavbe družbe Pomgrad d.d. , Bakovska ulica 31, Murska Sobota.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2023 s poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom poročila za poslovno leto 2023. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2023, odločanje o razrešnici upravnemu odboru za poslovno leto 2023 ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora v poslovnem letu 2023. Predlog nagrad upravnemu odboru. Sprememba statuta družbe.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.