GRAD, računalniški programi in inženiring

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
16.05.2024 - 16:00
Naslov: 
v prostorih družbe, Tržaška cesta 261, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Realizacija sklepov 34. redne skupščine družbe. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upreavi in nadzornemu svetu. Cene in pravila trgovanja z lastnimi delnicami.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.