ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
15.05.2024 - 15:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2023, z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev s poročilom nadzornega sveta ter njegovo potrditvijo letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.