Metalka zastopstva holding

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
14.05.2024 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2023, pisnim poročilom NS in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.