COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
27.11.2023 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe Cosylab d.d., Gerbičeva ulica 64, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Cosylab d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022, ki je trajalo od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2022.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.