KOVINASTROJ GASTRONOM

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.11.2023 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2022, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2023.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.