ILANA, svetovanje in investiranje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
15.11.2023 - 15:00
Naslov: 
v predavalnici, v pritličju poslovne stavbe Iskra, na naslovu stegne 21, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2022, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022, seznanitev s prejemki direktorja in nadzornega sveta v letu 2022, podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe za leto 2022, odločanje o pokrivanju izgube. Seznanitev skupščine s stanjem projektov.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.