APS, Avtoprevozništvo in servisi

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
15.11.2023 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Koroška cesta 64, Velenje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z sprejetim letnim poročilom družbe za leto 2022 in poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.