ZALOŽBA OBZORJA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
27.09.2023 - 09:00
Naslov: 
na sedežu Partizanska cesta 5 v Mariboru.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2022 in seznanitev s prejeki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2022 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2022 ter odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.