M1

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
19.09.2023 - 11:00
Naslov: 
v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe M1, d.d., Ljubljana in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d za poslovno leto 2022, skupščini. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2022. Imenovanje članov nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.