INTARA finančno svetovanje in posredovanje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
19.09.2023 - 10:00
Naslov: 
v prostorih družbe, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Intara, d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2022. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.