Mlinostroj

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
07.09.2023 - 15:00
Naslov: 
v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom, revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2022. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sprememba statuta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.