Terme Čatež

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
30.08.2023 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2022, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2022. Sklepanje o podelitvi razrešnlce upravi in nadzornemu svetu. Potrditev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2022. Imenovanje članov nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.