SAVA, družba za upravljanje in financiranje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
29.08.2023 - 10:00
Naslov: 
v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava d.d. in revidiranega konsolidiranega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2022, uporaba bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice. Plačilo prejemkov članom nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.