Nama, upravljanje z nepremičninami

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
21.06.2023 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Tomšičeva ulica 1, v sejni sobi.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. za leto 2022 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2022 ter seznanitev s Poročilom o prejemkih za leto 2022 s posvetovalnim glasovanjem. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2022.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.