Triglav, pokojninska družba

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
15.06.2023 - 09:30
Naslov: 
v sejni sobi Triglav, pokojninske družbe, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev Revidiranega letnega poročila Triglav, pokojninske družbe, d.d. za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2022, Revidiranega poročila o razmerjih s povezanimi osebami, Letnega poročila o delu notranje revizije v letu 2022, Poročila nadzornega sveta Triglav, pokojninske družbe, d.d. za leto 2022 ter informacije o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2022. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Triglav, pokojninske družbe, d.d. Imenovanje člana NS.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.