TEKSTIL

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
14.06.2023 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Letališka cesta 34, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2022 z poročilom neodvisnega revizorja o preiskavi in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe. Imenovanje revizorja za leto 2023. Poročilo uprave o pridobivanju lastnih delnic.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.