SŽ - projektivno podjetje Ljubljana, d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
13.06.2023 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Ljubljani, Ukmarjeva ulica 4.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za leto 2022 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD. Nagrada upravi in nadzornemu svet družbe za leto 2022. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2023.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.