Pokojninska družba A

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
31.05.2023 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48, V. nadstropje, sejna soba.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2022, seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta za poslovno leto 2022, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Spremembe statuta. Odpoklic in volitev članov nadzornega sveta. Določitev plačila članom nadzornega sveta. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2023, 2024, 2025, 2026 in 2027. Poročilo uprave za skupščino o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih lastnih delnic.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.