ČESALNICE LJUBLJANA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
30.05.2023 - 12:00
Naslov: 
v pisarni notarja Dr. Bojan Podgoršek, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za leto 2022, poročilom o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta v letu 2022 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2022. Ugotovitev in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube ter o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2022. Izvolitev članov nadzornega sveta. Določitev sejnine sejnine članom nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.